Murowanie

MurowanieWznosimy nieruchomości oraz pojedyncze ściany poprzez murowanie. Stosujemy przy tym wysokiej jakości materiały, wypełniając rzetelnie każdy etap pracy. Poniżej umieściliśmy krok po kroku przebieg murowania, które wykonujemy.

  • Na początku wraz z klientem podejmujemy decyzję o warstwowości ścian. Mogą to być ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trzywarstwowe. Najbardziej popularne są te z dwóch warstw. Najczęściej są one dodatkowo ocieplane styropianem.
  • Dopasowujemy rodzaj zaprawy do murowania. Wyróżnia się np. zaprawę cementową i cementowo-wapienną, które stosuje się w większości przypadków. Znane są również zaprawy klejące, dedykowanie do murowania na klej oraz zaprawy do murowania na piankę.
  • Każdy z tych materiałów dobieramy w zależności od tego, czy murowanie nastąpi przy pomocy pustaków, cegieł, czy np. kamienia.
  • Kolejnym krokiem jest odizolowanie ścian. Do tego stosujemy np. papę izolacyjną, która zabezpiecza je przed wilgocią fundamentów.
  • Następnym etapem jest ułożenie pierwszej warstwy muru. Jest to szczególnie ważne, ponieważ ma wpływ na układanie kolejnych warstw. Z tego względu jako zaprawę stosujemy cement. Pozwala on zachować ścianę idealnie w poziomie i pozwala wyrównać fundamenty oraz wyznaczyć narożniki budynku.
  • Kolejno murujemy narożniki zewnętrzne. Istotne jest, by tworzyły je minimum trzy warstwy materiału, który został wybrany do murowania. Spoiwem jest wybrany wcześniej produkt, natomiast pierwsza zaprawa, jak też zostało wspomniane powyżej – to cement.
  • Po takim przygotowaniu i początku przychodzi czas na murowanie pierwszego poziomu ściany. W tym celu stosujemy sznurek murarski lub poziomicę laserową, która pozwala dokładnie wytyczyć właściwy poziom kolejnych warstw muru.
  • Pomiędzy położeniem pierwszej warstwy a kolejnymi, powinna nastąpić przerwa, która umożliwi dobrze zawiązać się cementowi. Ma to wpływ na stabilność ściany i jest niezwykle istotne dla rzetelności murowania.
  • Kolejne ważne etapy podczas wznoszenia ścian dotyczą układania cegieł czy pustaków w obrębie drzwi i okien. Zastosowane materiały nie powinny być wówczas przycinane. W tym celu stosujemy pręty zbrojeniowe lub specjalne siatki.
  • Pod koniec murowania, a szczególnie gdy poziom warstw będzie sięgać nad okna i drzwi, istotna jest zabudowa nadproży. Dzięki nim obciążenia ze ścian zostaje przejęte, a one nie są niebezpiecznie przeciążone. Dopiero po wykonaniu tego etapu możliwie jest przejście do dalszego, już wykańczającego, murowania.